Rodo

KLAUZURA RODO DLA TURNIEJU MAŁOPOLSKA CUP 2019

Uczestnicy turnieju Małopolska Cup ‘2019 akceptują i wyrażają zgodę na warunki przedstawione poniżej:

1. Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach niezbędnych do udziału w Turnieju Małopolska Cup 2019 organizowanym przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w okresie 17.06.2019 r. – 15.08.2019 r.

2. Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków
Oświadczam, iż WYRAŻAM ZGODĘ na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielamy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  2. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  4. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,
  6. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
Przewiń do góry